Αυτοκαθαριζόμενα Φίλτρα Κεντρικής Παροχής

Αυτοκαθαριζόμενα Φίλτρα

JUDO

Αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα νερού κεντρικής παροχής με μηχανισμό ανάστροφης ροής και πιστοποίηση για πόσιμο νερό βάσει των Γερμανικών κανονισμών DVGW – TÜV – DIN19632

Profi_Plus

JUDO-PROFi PLUS

Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο νερού κεντρικής παροχής με μηχανισμό ανάστροφης ροής. Διαθέτει σίτα φίλτρου με επίστρωση άργυρου για προφύλαξη από τα μικρόβια.Χειροκίνητα καθαριζόμενο.
Περισσότερα
Profi_Plus_AT

JUDO - PROFi MAT A/T

Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο νερού με μηχανισμό ανάστροφης ροής. Διαθέτει χρονοκινητήρα για προγραμματισμένο αυτόματο καθαρισμό.
Περισσότερα
Profi_Plus_ATP

JUDO - PROFi MAT A/TP

Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο νερού με μηχανισμό ανάστροφης ροής. Διαθέτει χρονοκινητήρα για αυτόματο καθαρισμό με ενσωματωμένη βαλβίδα διαφορικής πίεσης.
Περισσότερα
Judo_Promi

JUDO - PROMi

Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο νερού με μηχανισμό ανάστροφης ροής. Διαθέτει μειωτή πίεσης ρυθμιζόμενο με μανόμετρα ένδειξης και βαλβίδα αντεπιστροφής.
Περισσότερα
Speedy_LF

JUDO - SPEEDY L/F

Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο νερού με μηχανισμό ανάστροφης ροής και κεραμικούς δίσκους στο σύστημα αποχέτευσης για μεγάλη διάρκεια ζωής.
Περισσότερα
Speedymat_LF

JUDO - SPEEDY MAT

Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο νερού με μηχανισμό ανάστροφης ροής και κεραμικούς δίσκους στο σύστημα αποχέτευσης για μεγάλη διάρκεια ζωής. Διαθέτει χρονοκινητήρα για προγραμματισμένο αυτόματο καθαρισμό.
Περισσότερα
Juko_LF

JUDO - JUKO L/F

Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο νερού με μηχανισμό ανάστροφης ροής και κεραμικούς δίσκους στο σύστημα αποχέτευσης για μεγάλη διάρκεια ζωής. Διαθέτει μειωτή πίεσης ρυθμιζόμενο με μανόμετρο ένδειξης.
Περισσότερα
Jukomat_LF

JUDO - JUKOMAT L/F

Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο νερού με μηχανισμό ανάστροφης ροής και κεραμικούς δίσκους στο σύστημα αποχέτευσης για μεγάλη διάρκεια ζωής. Διαθέτει μειωτή πίεσης ρυθμιζόμενο και χρονοκινητήρα για προγραμματισμένο αυτόματο καθαρισμό.
Περισσότερα
Easyfilt_B

JUDO - EASY FILT–B

Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο νερού με μηχανισμό ανάστροφης ροής. Χειροκίνητα καθαριζόμενο.
Περισσότερα
Easyfilt_BP

JUDO - EASY FILT-BP

Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο νερού με μηχανισμό ανάστροφης ροής. Διαθέτει ενσωματωμένο μειωτή πίεσης ρυθμιζόμενο από 1,5 bar έως 6 bar με μανόμετρο ένδειξης της πίεσης.
Περισσότερα
Easyfilt_Bal

JUDO - EASY FILT – BAL

Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο νερού με μηχανισμό ανάστροφης ροής και διασπαστή αλάτων δύο σε ένα. Διαθέτει έξι ισχυρότατους μαγνήτες για την διάσπαση των αλάτων.
Περισσότερα
Judo_Filly

JUDO - FILLΥ

Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο νερού με μηχανισμό ανάστροφης ροής. Χειροκίνητα καθαριζόμενο. Πλάτος οπών πλέγματος 0,1 mm.
Περισσότερα
Judo_Helvetia

JUDO - ΗΕLVETIΑ

φίλτρο νερού κεντρικής παροχής με πλενόμενη ανοξείδωτη σίτα. Το πλάτος οπών πλέγματος διατίθεται σε 0,1 mm ή 0,003 mm.
Περισσότερα
Judo_Grsf

JUDO - JRSF HW

Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο νερού έως 85c για ζεστά νερά χρήσεως με μηχανισμό ανάστροφης ροής. Χειροκίνητα καθαριζόμενο.
Περισσότερα
Judo_Heifi_top

JUDO - HEIFI TOP

Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο και απαερωτής συστημάτων θέρμανσης έως 95oC. Απομακρύνει τα επικίνδυνα στερεά αιωρούμενα σωματίδια και τα αέρια, από το σύστημα θέρμανσης.
Περισσότερα
Judo_Zewa_Wasserstop

JUDO ZEWA – WASSERSTOP

Ελεγκτής διαρροών κεντρικής παροχής. Διασφαλίζει την διακοπή παροχής νερού σε περίπτωση τυχόν ανεξέλεγκτων διαρροών ,σπάσιμο σωλήνων, ξεχασμένη ανοιχτή βρύση κλπ. Προσφέρει Μέγιστη ασφάλεια για όλη την κατοικία.
Περισσότερα
Judo_prosafe

JUDO PRO – SAFE

Ελεγκτής διαρροών που προσαρμόζεται μεταξύ του φίλτρου και της ορειχάλκινης βάσης. Προσαρμόζεται στα μοντέλα PROMI και PROFI-PLUS. Διασφαλίζει την διακοπή παροχής νερού σε περίπτωση τυχόν ανεξέλεγκτων διαρροών
Περισσότερα
Judo_eco_safe

JUDO ECO – SAFE

Ελεγκτής διαρροών που προσαρμόζεται μεταξύ του φίλτρου και της ορειχάλκινης βασης. Προσαρμόζεται στα μοντέλα SPEEDY – LF και JUKO – LF. Διασφαλίζει την διακοπή παροχής νερού σε περίπτωση τυχόν ανεξέλεγκτων διαρροών.
Περισσότερα
Judo_Jsb

JSB ¾” – 2″

Μειωτής πιέσεως βαρέος τύπου PN 16 bar με μανόμετρα ένδειξης και ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής. Προσαρμόζεται μεταξύ του φίλτρου και της ορειχάλκινης βάσης.
Περισσότερα
Judo_JQE

ΒΑΣΗ – JQE

ΒΑΣΗ – JQE Ορειχάλκινη βάση JQE γρήγορης εφαρμογής Quickset με θηλυκό σπείρωμα και τάπα η οποία προσαρμόζεται σε όλα τα φίλτρα JUDO.
Περισσότερα